Studie referenční dům, Kladno

Studie Zdravý domov byla vypracována v roce 2019 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, laboratoří Centra zdraví a životního prostředí.

Cílem studie je:

 • popsat zátěž vnitřního prostředí cihlového rodinného domu od dokončení hrubé stavby přes úpravy a stěhování až po období zabydlení a běžný provoz všech místností,
 • prokázat, že bydlení v budově z cihelných materiálů odpovídá požadavkům na zdravé bydlení,
 • podpořit využívání cihel pro stavbu domů.

Výsledky studie se opírají o měření kvality vnitřního prostředí v rodinném referenčním domě, který je postaven z cihelných materiálů. Jedná se o měření organických látek ve 3 fázích stavby a kontinuální měření mikroklima domu.

Zdravé vnitřní prostředí je jedním z hlavních benefitů domů, které jsou postaveny z tradičních přírodních materiálů. Jedním z nejosvědčenějších je bezesporu pálená hlína. Cihla, kterou naši předkové využívali po téměř 3000 let, prošla v posledních letech velkým technologickým vývojem. Transformovala se do moderního stavebního materiálu, který si zachovává svůj přírodní původ, trvanlivost a vynikající tepelněizolační vlastnosti. Vzájemné působení těchto vlastností zaručuje, že bydlení v cihelném domě splňuje vysoký komfort vnitřního prostředí a je zdravé.

Ve vnitřním prostředí trávíme více než 20 hodin denně (dům/byt, práce, dopravní prostředky, nákupní centra, školy). Z toho ve vlastním domě běžně 10 až 12 hodin denně. Trendem dnešní doby se stává práce z domova. Tím se pobyt doma výrazně prodlužuje. Především z těchto důvodů bychom měli co nejvíce myslet právě na místo, kde žijeme.

Charakteristika referenčního domu

Pro studii byl využit jednopodlažní zděný rodinný dům nacházející se v okrese Kladno, Středočeský kraj.

Obvodové stěny domku, typu bungalov, jsou postaveny z keramických cihel tloušťky 38 a 30 cm plněných minerální vatou s názvem Porotherm 38 a 30 T Profi. Jedná se o jednovrstvé zdivo, což znamená využití pouze tepelněizolačních cihel bez potřeby instalace kontaktního zateplovacího systému (ETICS). Pro vnitřní zdivo jsou použity akustické cihly tloušťky 19 a 14 cm zajišťující maximální akustický komfort bydlení. Konkrétně se jedná o cihly Porotherm 19 a 14 AKU Profi Dryfix. Střecha je pokryta pálenou střešní krytinou Tondach Stodo 12 v glazuře břidlicově černé barvy, a to včetně systémových doplňků a fólie Tondach.

Kombinovaný set - cihla a střešní taška
Kombinovaný set - cihla a střešní taška
© Wienerberger s.r.o.

Konstrukční řešení referenčního domu:• Obvodové jednovrstvé zdivo Porotherm 38 T Profi, 30 T Profi a 30 TS Profi

• Vnitřní příčky Porotherm 19 a 14 AKU Profi Dryfix

• Lehký SDK podhled s tepelnou izolací

• Střecha nezateplená + keramické tašky Tondach Stodo 12 břidlicově černá

glazura, vč. systémových doplňků a fólie Tondach FOL MONO

• Centrální řízené větrání s výměnou tepla

• Elektrické podlahové vytápění

• Centrální vysavač

Způsob a charakteristika měření

Měření samotné se sestává ze dvou částí - měření mikroklima a organických látek.

Mikroklima nebo-li vnitřní prostředí domu bylo sledováno kontinuálně po dobu 6 měsíců za pomoci senzorů ve 4 místnostech. Lze jej chápat především jako tepelnou pohodu a intenzitu vlhkosti ve vnitřním prostředí. Nedílnou součástí mikroklima je také CO2 a prašnost. 
Sledovanými látkami jsou: teplota a relativní vlhkost vnitřního prostředí, oxid uhličitý (CO2) a prašnost.

Sledovány byly také hodnoty organických látek, které se ve vnitřním prostředí mohou potenciálně uvolňovat z použitých stavebních materiálů a zařízení domu. Studie se také zaměřila na látky, které by v případě překročení norem mohly mít negativní vliv na zdraví obyvatel domu.
Sledovanými látkami jsou: toluen, xyleny, aceton, formaldehyd, limonen, caren, hexanal, uhlovodíky C6–C10, tetradekan a acetaldehyd.

 

Z pohledu měření vnímáme 3 fáze životního cyklu domu a rodiny:

 1. fáze novostavby před nastěhováním obyvatel (01/2019)

 2. fáze po nastěhování obyvatel (s instalovaným vybavením domu a nábytkem) (04/2019)

 3. fáze po nastěhování a zabydlení pětičlenné rodiny (07/2019)

Mikroklima cihelného domu

Pro zdravé prostředí v interiéru je nejdůležitější dodržet těchto pět faktorů:Pro zdravé prostředí v interiéru je nejdůležitější dodržet těchto pět faktorů:

 1. správnou vlhkost vzduchu
 2. komfortní vnitřní teplotu vzduchu
 3. dostatek čerstvého vzduchu
 4. dostatek přirozeného osvětlení
 5. vhodné podmínky pro spánek

Proto se po dobu 6 měsíců – od ledna do července – v rámci studie Zdravé bydlení v cihelném domě sledovaly a porovnávaly v několika místnostech teplota a vlhkost vzduchu, oxid uhličitý a prašnost. Volbou stavebního materiálu lze ovlivnit všech pět výše uvedených bodů. 

Podrobnější informace o mikroklima domu se dozvíte ve studii či v letáku Zdravý domovKe stažení zde.

Cihelný dům bez organického znečištění

Zvýšené koncentrace organických látek (toluen, xyleny, aceton, formaldehyd atd., které se mohou uvolňovat z vybavení či stavby) jsou často popisovány jako jeden z důvodů vzniku syndromu nemocných budov. O to zajímavější jsou zjištění Státního zdravotního ústavu.

Vědci měřením vzorového domu zjistili výrazně nižší koncentrace potenciálně nebezpečných látek, než jsou doporučené hodnoty, a tudíž nebudou negativně působit na lidské zdraví. Měření potvrdilo, že po 3 měsících od nastěhování je dům čistý/odvětraný a bez organického znečištění.

Prověření Porotherm Dryfix a Porotherm Profi

Aby bylo měření organických látek komplexní, podrobili jsme důkladnému prozkoušení i pojiva Porotherm – tenkovrstvou maltu Profi a zdicí pěnu Porotherm Dryfix

Měření v laboratoři Státního zdravotního ústavu potvrdilo nejenom nezávadnost, ale i hodnoty, které jsou hluboko pod stanovenými požadavky.

 

Více informací o měření se dozvíte v letáku Zdravý domov. Ke stažení zde.

Zelené pozadí - Zdravý domov

Studie Státního zdravotního ústavu potvrzuje zdravé vnitřní prostředí ve zkoumaném cihlovém domě:

 • Po 3 měsících od nastěhování je dům čistý, bez přítomnosti organických látek a odvětraný. Ve vnitřním prostředí se nenacházejí žádné škodlivé látky.
 • Cihla se prokázala jako základní stavební materiál s nízkými až nulovými emisemi organických látek. Navíc je cihla přírodním materiálem.
 • Zdicí malta Porotherm Profi již jeden den po aplikaci neuvolňuje organické látky. Pěna Porotherm Dryfix toto vykazuje po měsíci od aplikace. Měsíc po aplikaci se neuvolňují organické látky.
 • Prokázalo se, že difuzní vlastnosti keramických cihel skutečně pozitivně přispívají k regulaci vlhkosti vzduchu v domě.
 • Cihla, doplněna o rekuperaci, klíčově ovlivnila tepelně-vlhkostní pohodu v domě. Teplota a relativní vlhkost vzduchu byly naměřeny v normách osobního komfortu.
 • Referenční dům s výraznou rezervou splňuje akustické požadavky stanovené normou.
 • Hodnoty CO2 a prašnosti byly hluboko pod limitem stanoveným vyhláškou.
 • Difuzně otevřený, dobře provětrávaný střešní systém Tondach pozitivně přispívá nejen k regulaci vlhkosti vzduchu v domě, ale také výrazně omezuje přehřívání obytného podkroví v létě.

Studie ke stažení

Stáhněte si kompletní dokument v pdf