Studie referenční dům, Újezd u Průhonic

Studie Zdravý domov byla vypracována v roce 2021 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, laboratoří Centra zdraví a životního prostředí.

Cílem studie je:

 • • popsat zátěž vnitřního prostředí cihlového rodinného domu od dokončení hrubé stavby přes úpravy a stěhování až po období zabydlení a běžný provoz všech místností,
 • • prokázat, že bydlení v budově z cihelných materiálů odpovídá požadavkům na zdravé bydlení,
 • • podpořit využívání cihel pro stavbu domů.

Výsledky studie se opírají o měření kvality vnitřního prostředí v rodinném referenčním domě, který je postaven z cihelných materiálů. Jedná se o měření organických látek ve 3 fázích stavby a kontinuální měření mikroklima domu.

Žena maminka sedící s dítětem u teplého krbu v popředí cihla Porotherm T Profi
© Wienerberger s.r.o.

Bydlení v cihlovém domě je zdravé

Zdravé vnitřní prostředí je jedním z hlavních benefitů domů, které jsou postaveny z tradičních přírodních materiálů. Jedním z nejosvědčenějších je bezesporu pálená hlína. Cihla, kterou naši předkové využívali po téměř 3000 let, prošla v posledních letech velkým technologickým vývojem. Transformovala se do moderního stavebního materiálu, který si zachovává svůj přírodní původ, trvanlivost a vynikající tepelněizolační vlastnosti. Vzájemné působení těchto vlastností zaručuje, že bydlení v cihelném domě splňuje vysoký komfort vnitřního prostředí a je zdravé.

Vnitřní prostředí je důležité

Ve vnitřním prostředí trávíme více než 20 hodin denně (dům/byt, práce, dopravní prostředky, nákupní centra, školy). Z toho ve vlastním domě běžně 10 až 12 hodin denně. Trendem dnešní doby se stává práce z domova. Tím se pobyt doma výrazně prodlužuje. Především z těchto důvodů bychom měli co nejvíce myslet právě na místo, kde žijeme.

Foto - půdorysy

Foto - dům

Charakteristika referenčního domu

Pro studii byl využit dvoupodlažní zděný rodinný dům ležící východně od Prahy, ve vilové čtvrti v Újezdu u Průhonic.

Obvodové stěny domu jsou postaveny z keramických cihel tloušťky 30, 38 a 44 cm plněných minerální vatou s názvem Porotherm 30 T Profi, Porotherm 38 T Profi a Porotherm 44 T Profi a z keramických impregnovaných cihel pro sokl plněných minerální vatou tloušťky 38 cm s názvem Porotherm 38 TS Profi. Jedná se o jednovrstvé zdivo, což znamená využití pouze tepelněizolačních cihel bez potřeby instalace kontaktního zateplovacího systému (ETICS). Pro vnitřní zdivo jsou použity akustické cihly tloušťky 11,5 cm a 25 cm zajišťující maximální akustický komfort bydlení. Konkrétně se jedná o cihly Porotherm 11,5 AKU Profi a Porotherm 25 AKU Z Profi. Střecha je pokryta pálenou střešní krytinou Tondach Figaro 11 v povrchové úprava engoba černé barvy, a to včetně systémových doplňků, nadkrokevní izolace Tondach iRoof a DHV fólie Tondach.

Sestava cihly Porotherm a střešní krytiny Tondach
Sestava cihly a střešní krytiny
© Wienerberger s.r.o.

Konstrukční řešení referenčního domu:
• Obvodové zdivo Porotherm 30 T Profi, Porotherm 38 T Profi a Porotherm 44 T Profi, Porotherm 38 TS Profi

• Lícové cihly a obkladové pásky Terca Aurora

• Vnitřní zdivo Porotherm 14 Profi

• Vnitřní příčky Porotherm 25 AKU Z Profi, Porotherm 11,5 AKU Profi

• Stropní stavebnicový systém Porotherm s tepelnou izolací

• Střecha nezateplená + keramické tašky Tondach Figaro 11 Engoba černá, vč. systémových doplňků a fólie Tondach FOL MONO

• Podlahové vytápění

• Integrovaný krb do komínu Schiedel

Způsob a charakteristika měření

Měření samotné se sestává ze dvou částí – měření mikroklima a organických látek.

Mikroklima nebo-li vnitřní prostředí domu bylo sledováno kontinuálně po dobu 6 měsíců za pomoci senzorů ve 4 místnostech. Lze jej chápat především jako tepelnou pohodu a intenzitu vlhkosti ve vnitřním prostředí. Nedílnou součástí mikroklima je také CO2 a prašnost. 
Sledovanými látkami jsou: teplota a relativní vlhkost vnitřního prostředí, oxid uhličitý (CO2) a prašnost.

Sledovány byly také hodnoty organických látek, které se ve vnitřním prostředí mohou potenciálně uvolňovat z použitých stavebních materiálů a zařízení domu. Studie se také zaměřila na látky, které by v případě překročení norem mohly mít negativní vliv na zdraví obyvatel domu.
Sledovanými látkami jsou: toluen, xyleny, aceton, formaldehyd, limonen, caren, hexanal, uhlovodíky C6–C10, tetradekan a acetaldehyd.

Cílem bylo popsat zátěž vnitřního prostředí cihlového rodinného domu s rekuperací (systémem řízené výměny vzduchu) a kontrolou mikroklimatických parametrů ve vybraných místnostech. A to od dokončení hrubé stavby a stěhování až po období zabydlení uživatelů a období běžného provozu všech místností.

Cílem měření bylo zjistit, jak se mění úroveň koncentrací těkavých organických látek v ovzduší novostavby v období od dokončení stavby přes období instalace nového vybavení domu a nastěhování majitelů, po běžný režim užívání domu.

 

Z pohledu měření vnímáme 3 fáze životního cyklu domu a rodiny:

 1. fáze novostavby před nastěhováním obyvatel (9/2020)
 2. fáze několik týdnů po nastěhování obyvatel (s instalovaným vybavením domu a nábytkem) (11/2020)
 3. fáze po zabydlení rodiny – běžný režim užívání domu (03/2021)

Mikroklima cihelného domu

Žena sedící v křesle v obývacím pokoji opřená o cihlu EKO+ Profi s ležícím psem na koberci
Lifestyle image fotografie rodina - Porotherm EKO+ Profi (Comfort)
© Wienerberger s.r.o.

Pro zdravé prostředí v interiéru je nejdůležitější dodržet těchto pět faktorů:

 1. správnou vlhkost vzduchu
 2. komfortní vnitřní teplotu vzduchu
 3. dostatek čerstvého vzduchu
 4. dostatek přirozeného osvětlení
 5. vhodné podmínky pro spánek

Proto se po dobu 6 měsíců – od září do března – v rámci studie Zdravé bydlení v cihelném domě sledovaly a porovnávaly v několika místnostech teplota a vlhkost vzduchu, oxid uhličitý a prašnost. Volbou stavebního materiálu lze ovlivnit všech pět výše uvedených bodů. 

Podrobnější informace o mikroklima domu se dozvíte ve studii či v letáku Zdravý domovKe stažení zde.

Cihelný dům bez organického znečištění

Reference rodinný dům Skalice 2020 - cihly Porotherm 38 T Profi, Porotherm 24 Profi, Porotherm 11,5 Profi, Porotherm 14 Profi a střešní tašky Tondach Stodo 12 engoba černá a lícové pásky Terca Pagus Grijs zwaart
Reference rodinný dům Skalice 2020 | Porotherm a Tondach
© Wienerberger s.r.o.

Zvýšené koncentrace organických látek (toluen, xyleny, aceton, formaldehyd atd., které se mohou uvolňovat z vybavení či stavby) jsou často popisovány jako jeden z důvodů vzniku syndromu nemocných budov. O to zajímavější jsou zjištění Státního zdravotního ústavu.

Vědci měřením vzorového domu zjistili výrazně nižší koncentrace potenciálně nebezpečných látek, než jsou doporučené hodnoty, a tudíž nebudou negativně působit na lidské zdraví. Měření potvrdilo, že po 3 měsících od nastěhování je dům čistý/odvětraný a bez organického znečištění.

Prověření Porotherm Dryfix a Porotherm Profi

Fotografie produktů v přírodě v lese a u lomu - malta Porotherm Profi, zdicí pěna Porotherm Dryfix a lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra
Malta Porotherm Profi, zdicí pěna Porotherm Dryfix a lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra
© Wienerberger s. r. o.

Aby bylo měření organických látek komplexní, podrobili jsme důkladnému prozkoušení i pojiva Porotherm – tenkovrstvou maltu Profi a zdicí pěnu Porotherm Dryfix

Měření v laboratoři Státního zdravotního ústavu potvrdilo nejenom nezávadnost, ale i hodnoty, které jsou hluboko pod stanovenými požadavky.

Více informací o měření se dozvíte v letáku Zdravý domov. Ke stažení zde.

Zelené pozadí - Zdravý domov

Studie Státního zdravotního ústavu potvrzuje zdravé vnitřní prostředí ve zkoumaném cihlovém domě:

 • Ve všech odebraných vzorcích byly zjištěny koncentrace všech nalezených těkavých organických látek výrazně nižší, než je uvedeno ve Vyhlášce MZ ČR č. 6/2003 Sb.
 • Také koncentrace dalších těkavých organických látek neuvedených ve Vyhlášce MZ ČR č. 6/2003 Sb. se pohybovala na úrovni běžně nalézané v bytech a rodinných domech.
 • Vzhledem k tomu, že měřené místnosti nebyly v době měření ani před měřením intenzivně větrány okny (výměnu vzduchu zajišťovala nainstalovaná rekuperace), lze předpokládat, že se při režimu intenzivního větrání okny/vchodem na terasu budou koncentrace těkavých organických látek pohybovat na ještě nižší úrovni.
 • Cihla se prokázala jako základní stavební materiál s nízkými až nulovými emisemi organických látek. Navíc je cihla přírodním materiálem.
 • Zdicí malta Porotherm Profi již jeden den po aplikaci neuvolňuje organické látky. Pěna Porotherm Dryfix toto vykazuje po měsíci od aplikace. Měsíc po aplikaci se neuvolňují organické látky.
 • Prokázalo se, že difuzní vlastnosti keramických cihel skutečně pozitivně přispívají k regulaci vlhkosti vzduchu v domě.
 • Cihla, doplněna o rekuperaci, klíčově ovlivnila tepelně-vlhkostní pohodu v domě. Teplota a relativní vlhkost vzduchu byly naměřeny v normách osobního komfortu.
 • Referenční dům s výraznou rezervou splňuje akustické požadavky stanovené normou.
 • Hodnoty CO2 a prašnosti byly hluboko pod limitem stanoveným vyhláškou.
 • Difuzně otevřený, dobře provětrávaný střešní systém Tondach pozitivně přispívá nejen k regulaci vlhkosti vzduchu v domě, ale také výrazně omezuje přehřívání obytného podkroví v létě.

Studie ke stažení

Stáhněte si kompletní dokument v pdf