Kapky vody na cihle Porotherm T Profi - detailní fotografie

Optimální práce s vlhkostí

Regulace vlhkosti vnitřního vzduchu
 
Keramické materiály jsou schopné pohlcovat přirozeným způsobem vlhkost. Tímto přispívají ke zdravému a pohodlnému vnitřnímu klimatu budovy a pohodě v ní žijících lidí.

Vlhkost a teplota společně vytvářejí tepelně-vlhkostní mikroklima, které patři k nejdůležitějším složkám pro zajištění vnitřního prostředí z hlediska zdraví a spokojenosti lidí. To jsme si již řekli v předchozí části.

Tepelně-vlhkostní podmínky navíc ovlivňují také životnost stavebních materiálů a budov. Cihelné stěny regulují relativní vnitřní vzdušnou vlhkost přirozeným způsobem díky své difuzní otevřenosti. Tj. materiál umožňuje prostupu vodních par konstrukcí.  Měření vědců Státního zdravotního ústavu na potvrdilo, že difuzní vlastnosti keramických cihel pozitivně přispívají k regulaci vlhkosti v domě.

Výhody keramických materiálů

  • mají schopnost pohlcovat nadměrnou vlhkost vzduchu a opět ji do prostředí vydávat;
  • cihelné domy obecně nemusí vyžadovat nákladné mechanické ventilační systémy pro řízení vlhkosti vzduchu a redukování vzniku plísní, hniloby a jiných mikroorganismů;
  • vlhkost se z cihlového domu ztratí díky difuzi přes konstrukci stavby a snadno se odpaří otevřenými póry keramického materiálu a za pomoci jeho kapilarity;
  • šikmé střechy umožňují rychlý odtok vody. Voda odtéká „pryč“ z budovy bez jakýchkoli překážek;
  • zamezí vzniku nežádoucího velmi suchého vzduchu, který způsobuje řadu onemocnění.

Další pilíře zdravého domova

Více zde