Q/A Studie - Zdravé bydlení v cihelném domě

Fotografie produktu - Ticho jako v lese Cluster AKU Cihly Porotherm AKU Profi a AKU

Hlavní výhodou bydlení v domě, postaveném z přírodních materiálů, je zdravé vnitřní prostředí. V loňském roce jsme pro naše zákazníky zjišťovali, jaké je vnitřní prostředí rodinného domu postaveného z Porotherm cihel.

Ve spolupráci s renomovanými vědci Státního zdravotního ústavu jsme půl roku měřili mikroklimatické podmínky, zajišťující tepelně vlhkostní pohodu domova, ale také organické látky, které se mohou v domě vyskytovat (ať z nábytku, podlahových krytin či hrubé stavby).

Měřením jsme zjistili, že po 3 měsících od nastěhování je dům čistý, odvětraný. Sledování mikroklimatických parametrů potvrdilo, že difúzní vlastnosti keramických cihel mohou pozitivně přispět k odvětrání stavby. Cihla, jako základní stavební materiál, není zdrojem měřených organických látek v interiéru. Prokázala se jako materiál s nízkými až nulovými emisemi. Nebyly nalezeny žádné škodlivé látky, které se týkají novostavby. Vyjma acetonu uvolňujícím se z podlahové krytiny. I tento nepatrný zvýšený výskyt byl v čase odvětrán.

Proti čemu je důležité se chránit a proč? Jak to zahrnout do plánování stavby?

Vlivů je velké množství. Mezi ty nejzásadnější, které můžeme již při návrhu ovlivnit, patří zejména hluk. A to nejen ten „vnitřní“, z pobytových místností, ale především vnější, který prokazatelně zhoršuje lidské zdraví. Stavbu je tedy vhodné plánovat dále od zdrojů hluku. Se zajištění vnitřní pohody pomáhají akustické cihly Porotherm AKU Profi, které zlepšují zvukovou neprůzvučnost o 5 – 7 dB než u cihel řady Porotherm Profi. Pokud se hluku vyhnout nelze, je vhodné použít akustické konstrukce zdiva, například Porotherm T Profi nebo v případě nadměrného hluku AKU SYM nebo AKU Z.

Pro zdravé bydlení je důležitý jak prvopočáteční výběr vhodných stavebních konstrukcí zdiva, střechy i výplní (oken a dveří), tak respektování stavebních a technologických postupů. Neméně důležitý je však způsob následného užívání vašeho vysněného domu.

Jaké nové stavební materiály jsou k dispozici při stavbě nebo rekonstrukci domů a bytů, které podporují zdravý domov?

Inovovaných stavebních materiálů pro zdravé bydlení je celá řada. Od cihel s integrovanou minerální izolací, které v našem sortimentu naleznete pod označením Porotherm T Profi, až po broušené akustické cihly, Porotherm AKU Profi, všech šířek vhodných jak pro novostavby, tak rekonstrukce.
Rekonstrukce mohou být navíc osazeny keramickou stropní konstrukcí bez celoplošného nadbetonování, Porotherm strop BN, kde dochází k úspoře materiálu. Základem je jednovrstvé zdivo bez nutnosti vrstev zateplení.
V neposlední řadě je možné použít moderní a vysoce efektivní tepelněizolační systém střech Tondach iRoof. Střešní izolaci lze instalovat jak na novostavby, tak i do stávajících objektů v několika možných skladbách. Novostavbu je možné osadit trvanlivou moderní keramickou krytinou. Pro stávající objekty je k dispozici historická krytina, která nejen že navrací původní krásu, ale je zcela přírodní. Střecha prostě dělá dům.

Jaké technologie se dnes dají využít tak, aby ochránily obyvatele nemovitosti?

Nejlepší technologií, kterou lze zvolit, je správný návrh domu samotný. Za tímto účelem vznikl program zdravého bydlení Wienerberger e4 dům. Ten zohledňuje doporučená i požadovaná opatření již pro návrh, volbu materiálů i technologie současné a pro přípravu budoucích.
Jako příklad lze uvést automatické větrání s rekuperací či centrální vysavač. Mohou částečně přispět ke zdravému bydlení. Avšak při špatném návrhu či užívání nemusí být tím nejvhodnějším řešením. Doporučujeme zohlednit všechna kritéria.

Máte nějaké tipy a triky, jak zlepšit hygienické podmínky domova?

Již jsme zmínili, že pro zdravé bydlení je podstatný výběr materiálů. Keramické materiály, jakými jsou cihly, tašky a také obkladové cihly, pásky a dlažba, jsou zcela přírodní. Soklové cihly Porotherm jsou ošetřeny zdravotně nezávadnou hydrofobizační vrstvou (tzv. impregnací proti vzlínání vody). Ta je plně funkční a zároveň nám neškodí. Cihly jsou plněné přírodní minerální vatou.
Dodržení technologií, postupů a rozumného přístupu k užívání domu je pro zdravé bydlení také klíčové. Měli bychom i dům správně užívat, např. pravidelně větrat.

Jaké kontroly a testy provádět při rekonstrukcích starých budov nebo nákupu nemovitosti (azbest, radon,...)?

Důležité při nákupu nemovitosti je zohlednit celkový stav objektu. To povětšinou investor nedokáže posoudit, doporučujeme si vzít na pomoc odborníka. Vyžádat si projektovou dokumentaci z archivu, pokud tedy existuje. V případě pochybností si nechat udělat i sondu. Také je dobré, aby prodávající doložil energetický průkaz budovy a další podklady. Pokud to okolnosti dovolují, je vhodné pořídit termosnímek budovy nebo si nechat změřit radon.
Co si můžete zkontrolovat jako „laik“, je, zda dům nevlhne od základů. To může být indikátor absence nebo porušení hydroizolací a možné vyšší koncentrace radonu. Je dobré si prohlédnout také krovy, zda nedochází ke kondenzaci nebo zatékání. Dobré je také vědět, z čeho byl dům postaven pro případnou rekonstrukci. Pokud uvažujeme o koupi např. bytové jednotky, určitě je vhodné zajímat se o akustiku stěn a stropů.

Jak se při stavbě vyvarovat využití lepidel, nátěrů apod., které nejsou pro zdravý domov vhodné?

Naprosto ideálním řešením je použít ucelený keramický systém, který zdravé bydlení podporuje. Pro izolaci střechy doporučujeme použít Tondach iRoof. Materiál pro izolaci Tondach iRoof je ze stejného materiálu jako umělé chlopně používané ve zdravotnictví nebo ve vesmírném programu na izolace modulů. Pro minimalizaci různých hmot, třeba na fasádě domu nebo v interiéru, lze využít širokou škálu lícového zdiva nebo keramických pásků.

 

 

 

 

 

Zdroj: Studie Zdravé bydlení Wienerberger, vypracovaná ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem