Zdravé bydlení v cihelném domě

Žena sedící v křesle v obývacím pokoji opřená o cihlu EKO+ Profi s ležícím psem na koberci

Věděli jste, že 90 % celkového času trávíme v interiéru? Proto je důležité, aby prostředí, ve kterém žijeme, bylo zdravé a bezpečné. A to platí zejména pro náš domov. Společnost Wienerberger ve spojení s renomovanými vědci Státního zdravotního ústavu, laboratoří Centra zdraví a životního prostředí pro vás zjišťovala, zda je bydlení v cihelném domě opravdu zdravé.

Komplexní měření bylo prováděno v jednopodlažním rodinném domě typu bungalov, který se nachází na okraji obce Studeněves v okrese Kladno. Domek je postaven z keramických cihel plněných minerální vatou Porotherm 38 T Profi, konstrukce jednovrstvého zdiva, tj. pouze z cihel bez kontaktního zateplovacího systému ETICS (ucelená sestava sloužící k zateplení, skládající se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvicích prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy). Má lehký SDK strop s tepelnou izolací a pálené tašky Tondach na střeše. Nechybí ani centrální vysavač a řízený systém výměny vzduchu s rekuperací.

Pojďte se seznámit se studií Zdravé bydlení a zjistit, jaké je vnitřní prostředí rodinného domu!

Po dobu 6 měsíců – od ledna do července – bylo ve čtyřech místnostech sledováno a porovnáváno mikroklima domu, tzn. teplota, vlhkost, oxid uhličitý a prašnost. Také však koncentrace organických látek, které se uvolňují do vzduchu (např. toluen, xyleny, aceton, formaldehyd atd.). První měření „organiky“, tzv. 1. etapa, proběhlo v novostavbě před nastěhováním obyvatel, druhé po nastěhování a třetí po několikaměsíčním zabydlení pětičlenné rodiny. Byly tak zmapovány tři etapy života domu a rodiny. Měření mikroklimatu domu probíhalo kontinuálně, tedy po celých 6 měsíců.

Cihla – materiál bez škodlivých látek

Jednou z všeobecně známých předností keramického zdiva je, že cihla jako jeden z mála stavebních materiálů neobsahuje chemické přísady a neuvolňuje do vnitřního prostředí domu žádné škodliviny. Je tomu skutečně tak?
Měření potvrdilo, že použité zdivo – keramické cihly Porotherm – nejsou zdrojem organických látek v interiéru. Cihla se současně prokázala jako základní stavební materiál s téměř nulovými emisemi organických látek. Taktéž nebyly měřením nalezeny žádné škodlivé látky v rámci sledovaného spektra látek, které se týkají hrubé stavby.

Tepelně-vlhkostní pohoda v domě

Teplota a vlhkost vzduchu se v budovách vzájemně úzce ovlivňují a podmiňují. Společně vytvářejí tepelně-vlhkostní mikroklima, které patří k nejdůležitějším složkám pro zajištění vnitřního prostředí z hlediska zdraví a spokojenosti lidí. Tepelně-vlhkostní podmínky působí také na živostnost stavebních materiálů a budov.

Zejména vlhkostní problematice se v posledních letech věnuje zvýšená pozornost z důvodu zvyšující se vzduchotěsnosti obvodového pláště domů. Relativní vlhkost je parametr, který se často vyskytuje v souvislosti se syndromem nemocných budov. Pro zdravý domov je důležité držet relativní vlhkost vzduchu v rozsahu 40–50 %1. Pokud je nižší, víří se prachové částice, které negativně ovlivňují dýchací systém – vysychají sliznice, snižuje se úroveň imunity. Tak se stávají citlivějšími na vznik a rozvoj různých infekcí. Naopak vyšší vlhkost vzduchu podporuje růst mikroorganismů a plísní. Obrovskou pomocí je, že cihelné stěny a stropy regulují relativní vnitřní vlhkost přirozeným způsobem (jsou schopné přirozeně pohlcovat vlhkost). V případě správného návrhu je v cihlových domech kvalitní vnitřní prostředí, které přímo nevyžaduje nákladné mechanické ventilační systémy pro správnou práci s vlhkostí vzduchu.

Měření mikroklima vědci SZÚ potvrdilo, že difuzní vlastnosti keramických cihel skutečně pozitivně přispívají k regulaci vlhkosti v domě.

 

Více v přiloženém dokumentu.