Studie referenční dům, Skalice

Studie Zdravý domov byla vypracována v roce 2020 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, laboratoří Centra zdraví a životního prostředí.

Cílem studie je:

 • popsat zátěž vnitřního prostředí cihlového rodinného domu od dokončení hrubé stavby přes úpravy a stěhování až po období zabydlení a běžný provoz všech místností,
 • prokázat, že bydlení v budově z cihelných materiálů odpovídá požadavkům na zdravé bydlení,
 • podpořit využívání cihel pro stavbu domů.

Výsledky studie se opírají o měření kvality vnitřního prostředí v rodinném referenčním domě, který je postaven z cihelných materiálů. Jedná se o měření organických látek ve 3 fázích stavby a kontinuální měření mikroklima domu.

Rodina se psem sedící před domem na zahradě v popředí stropní vložky Miako jako stolek pro piknik
© Wienerberger s.r.o.

Bydlení v cihlovém domě je zdravé

Zdravé vnitřní prostředí je jedním z hlavních benefitů domů, které jsou postaveny z tradičních přírodních materiálů. Jedním z nejosvědčenějších je bezesporu pálená hlína. Cihla, kterou naši předkové využívali po téměř 3000 let, prošla v posledních letech velkým technologickým vývojem. Transformovala se do moderního stavebního materiálu, který si zachovává svůj přírodní původ, trvanlivost a vynikající tepelněizolační vlastnosti. Vzájemné působení těchto vlastností zaručuje, že bydlení v cihelném domě splňuje vysoký komfort vnitřního prostředí a je zdravé.

Vnitřní prostředí je důležité

Ve vnitřním prostředí trávíme více než 20 hodin denně (dům/byt, práce, dopravní prostředky, nákupní centra, školy). Z toho ve vlastním domě běžně 10 až 12 hodin denně. Trendem dnešní doby se stává práce z domova. Tím se pobyt doma výrazně prodlužuje. Především z těchto důvodů bychom měli co nejvíce myslet právě na místo, kde žijeme.

Reference rodinný dům Skalice 2020 - cihly Porotherm 38 T Profi, Porotherm 24 Profi, Porotherm 11,5 Profi, Porotherm 14 Profi a střešní tašky Tondach Stodo 12 engoba černá a lícové pásky Terca Pagus Grijs zwaart
Reference rodinný dům Skalice 2020 - cihly Porotherm 38 T Profi, Porotherm 24 Profi, Porotherm 11,5 Profi, Porotherm 14 Profi a střešní tašky Tondach Stodo 12 engoba černá a lícové pásky Terca Pagus Grijs zwaart

Charakteristika referenčního domu

Pro studii byl využit jednopodlažní zděný rodinný dům nacházející jihozápadně od města Skalice u České Lípy (okres Česká Lípa, Liberecký kraj).

Obvodové stěny domku, typu bungalov, jsou postaveny z keramických cihel tloušťky 38 cm plněných minerální vatou s názvem Porotherm 38 T Profi. Jedná se o jednovrstvé zdivo, což znamená využití pouze tepelněizolačních cihel bez potřeby instalace kontaktního zateplovacího systému (ETICS). Pro vnitřní nosné zdivo jsou použity cihly Porotherm Profi tloušťky 24 cm. Pro vnitřní příčky se použily cihly Porotherm 14 Profi a Porotherm 11,5 Profi. Střecha je pokryta pálenou střešní krytinou Tondach Stodo 12 v engobě černé barvy, a to včetně systémových doplňků Tondach.

Sestava cihly Porotherm a střešní krytiny Tondach
Sestava cihly a střešní krytiny
© Wienerberger s.r.o.

Konstrukční řešení referenčního domu:• Obvodové zdivo Porotherm 38 T Profi

• Vnitřní nosné zdivo Porotherm 24 Profi

• Vnitřní příčky Porotherm 14 Profi, Porotherm 11,5 Profi

• Stropní stavebnicový systém Porotherm TL. 250 mm s tepelnou izolací

• Střecha nezateplená + keramické tašky Tondach Stodo 12 Engoba černá

glazura, vč. systémových doplňků Tondach

Způsob a charakteristika měření

Měření samotné se sestává ze dvou částí - měření mikroklima a organických látek.

Mikroklima nebo-li vnitřní prostředí domu bylo sledováno kontinuálně po dobu 6 měsíců za pomoci senzorů ve 4 místnostech. Lze jej chápat především jako tepelnou pohodu a intenzitu vlhkosti ve vnitřním prostředí. Nedílnou součástí mikroklima je také CO2 a prašnost. 
Sledovanými látkami jsou: teplota a relativní vlhkost vnitřního prostředí, oxid uhličitý (CO2) a prašnost.

Sledovány byly také hodnoty organických látek, které se ve vnitřním prostředí mohou potenciálně uvolňovat z použitých stavebních materiálů a zařízení domu. Studie se také zaměřila na látky, které by v případě překročení norem mohly mít negativní vliv na zdraví obyvatel domu.
Sledovanými látkami jsou: toluen, xyleny, aceton, formaldehyd, limonen, caren, hexanal, uhlovodíky C6–C10, tetradekan a acetaldehyd.

Cílem měření bylo zjistit, jak se mění úroveň koncentrací těkavých organických látek v ovzduší novostavby v období od dokončení stavby přes období instalace nového vybavení domu a nastěhování majitelů, po běžný režim užívání domu.

 

Z pohledu měření vnímáme 3 fáze životního cyklu domu a rodiny:

 1. fáze novostavby před nastěhováním obyvatel (02/2020). 
 2. fáze několik týdnů po nastěhování obyvatel – z důvodu koronavirové krize (s instalovaným vybavením domu a nábytkem) (05/2020)
 3. fáze po zabydlení rodiny (08/2020)

Mikroklima cihelného domu

Žena sedící v křesle v obývacím pokoji opřená o cihlu EKO+ Profi s ležícím psem na koberci
Lifestyle image fotografie rodina - Porotherm EKO+ Profi (Comfort)
© Wienerberger s.r.o.

Pro zdravé prostředí v interiéru je nejdůležitější dodržet těchto pět faktorů:Pro zdravé prostředí v interiéru je nejdůležitější dodržet těchto pět faktorů:

 1. správnou vlhkost vzduchu
 2. komfortní vnitřní teplotu vzduchu
 3. dostatek čerstvého vzduchu
 4. dostatek přirozeného osvětlení
 5. vhodné podmínky pro spánek

Proto se po dobu 6 měsíců – od února do srpna – v rámci studie Zdravé bydlení v cihelném domě sledovaly a porovnávaly v několika místnostech teplota a vlhkost vzduchu, oxid uhličitý a prašnost. Volbou stavebního materiálu lze ovlivnit všech pět výše uvedených bodů. 

Podrobnější informace o mikroklima domu se dozvíte ve studii či v letáku Zdravý domovKe stažení zde.

Cihelný dům bez organického znečištění

Reference rodinný dům Skalice 2020 - cihly Porotherm 38 T Profi, Porotherm 24 Profi, Porotherm 11,5 Profi, Porotherm 14 Profi a střešní tašky Tondach Stodo 12 engoba černá a lícové pásky Terca Pagus Grijs zwaart
Reference rodinný dům Skalice 2020 | Porotherm a Tondach
© Wienerberger s.r.o.

Zvýšené koncentrace organických látek (toluen, xyleny, aceton, formaldehyd atd., které se mohou uvolňovat z vybavení či stavby) jsou často popisovány jako jeden z důvodů vzniku syndromu nemocných budov. O to zajímavější jsou zjištění Státního zdravotního ústavu.

Vědci měřením vzorového domu zjistili výrazně nižší koncentrace potenciálně nebezpečných látek, než jsou doporučené hodnoty, a tudíž nebudou negativně působit na lidské zdraví. Měření potvrdilo, že po 3 měsících od nastěhování je dům čistý/odvětraný a bez organického znečištění.

Prověření Porotherm Dryfix a Porotherm Profi

Fotografie produktů v přírodě v lese a u lomu - malta Porotherm Profi, zdicí pěna Porotherm Dryfix a lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra
Malta Porotherm Profi, zdicí pěna Porotherm Dryfix a lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra
© Wienerberger s. r. o.

Aby bylo měření organických látek komplexní, podrobili jsme důkladnému prozkoušení i pojiva Porotherm – tenkovrstvou maltu Profi a zdicí pěnu Porotherm Dryfix

Měření v laboratoři Státního zdravotního ústavu potvrdilo nejenom nezávadnost, ale i hodnoty, které jsou hluboko pod stanovenými požadavky.

Více informací o měření se dozvíte v letáku Zdravý domov. Ke stažení zde.

Zelené pozadí - Zdravý domov

Studie Státního zdravotního ústavu potvrzuje zdravé vnitřní prostředí ve zkoumaném cihlovém domě:

 • Po 3 měsících od nastěhování je dům čistý a úroveň organických látek byla, až na úroveň formaldehydu (jehož zdrojem je především nábytek) v dětském pokoji, ve všech odebraných vzorcích výrazně nižší, než je uvedeno ve Vyhlášce MZ ČR č. 6/2003 Sb.
 • Cihla se prokázala jako základní stavební materiál s nízkými až nulovými emisemi organických látek. Navíc je cihla přírodním materiálem.
 • Zdicí malta Porotherm Profi již jeden den po aplikaci neuvolňuje organické látky. Pěna Porotherm Dryfix toto vykazuje po měsíci od aplikace. Měsíc po aplikaci se neuvolňují organické látky.
 • Prokázalo se, že difuzní vlastnosti keramických cihel skutečně pozitivně přispívají k regulaci vlhkosti vzduchu v domě.
 • Cihla, doplněna o rekuperaci, klíčově ovlivnila tepelně-vlhkostní pohodu v domě. Teplota a relativní vlhkost vzduchu byly naměřeny v normách osobního komfortu.
 • Referenční dům s výraznou rezervou splňuje akustické požadavky stanovené normou.
 • Hodnoty CO2 a prašnosti byly hluboko pod limitem stanoveným vyhláškou, .
 • Difuzně otevřený, dobře provětrávaný střešní systém Tondach pozitivně přispívá nejen k regulaci vlhkosti vzduchu v domě, ale také výrazně omezuje přehřívání obytného podkroví v létě.

Studie ke stažení

Stáhněte si kompletní dokument v pdf